Dzięki kontaktom z szerokim gronem ekspertów i lekarzy zapewniamy wiele raportów eksperta, medical writings oraz analizy tematyczne.

 

Raporty eksperta, medical writings i opracowanie CTD dossier:

 • Rx to OTC Switch Report
 • Addendum to Clinical Overview (ACO)
 • Raporty okresowe PSUR
 • Risk Management Plan
 • Enviromental Risk Assessment
 • Kompleksowe zapewnienie modułów 2, 4 i 5 CTD
 • Przygotowanie modułu 1 i 3 CTD przy współpracy z wnioskodawcą
 • Clinical Overview – CTD 2.5  - przegląd danych klinicznych
 • Clinical Summary - CTD 2.7 - streszczenie danych klinicznych
 • Non-clinical Overview - CTD 2.4 - przegląd danych nieklinicznych
 • Non-clinical Summary - CTD 2.6 - streszczenie danych nieklinicznych
 • Quality Overall Summary - CTD 2.3 – ogólne podsumowanie jakości
 • Risk-benefit evaluation - opinia eksperta klinicznego
 • Przygotowanie odpowiedzi na “Defficiency Letters”
 • Ewaluacja i analiza klinicznego i nieklinicznego modułu dokumentacji rejestracyjnej (audyt licencjonowanych produktów)

 

Materiały marketingowe:

 • Raport tematyczny - kompleksowe opracowanie i analiza dostępnych danych literaturowych w postaci raportu
 • Literaturowe raporty porównawcze
 • Analiza informacji i publikacji z dostępnych źródeł literaturowych
 • Opracowanie publikacji i materiałów promocyjnych