Jako przedstawiciele platformy STN International dla Europy Środkowej zapewniamy wyszukiwanie publikacji i dokumentów w takich bazach jak Medline, Embase, Derwent Drug File, IMS, ADIS, PQScitech, Chemical abstracts, Biosis i wielu innych (World-wide literature search). Platforma STN International (ponad 150 baz naukowych i patentowych) obejmuje literaturę z całego świata i jest unikalnym źródłem informacji naukowych w zakresie farmacji, medycyny, weterynarii i chemii.

 

W uzgodnionej frekwencji przesyłamy listę wszystkich nowych publikacji dotyczących wybranego zakresu lub problematyki (np. pharmacovigilance). Raporty z wyżej wymienionych baz dodatkowo posiadają weryfikację poprawności searchu i ocenę uzyskanych wyników.

 

Przegląd literatury lokalnej a także monitorowanie baz medycznych w ramach STN International na potrzeby pharmacovigilance prowadzony jest według reguł i wymagań EMA (GVP) – przegląd koncentruje się na działaniach niepożądanych wybranych substancji (ze specjalnym uwzględnieniem przypadków nieoczekiwanych i ciężkich), interakcjach, przedawkowaniu, nadużyciu, off-label, narażeniu w czasie ciąży i laktacji, ew. stosowaniu przez dzieci.