Wsparcie farmacji

Oferta monitorowania światowych baz medycznych (worldwide searching) oraz lokalnych czasopism medycznych bazuje na wieloletnim doświadczeniu, wymaganiach dziesiątek naszych klientów i dobrej znajomości zmienających się przepisów lokalnych i europejskich (Good Vigilance Practice). Jakość naszej pracy potwierdzają przeprowadzone u nas audyty oraz inspekcje wykonane w firmach z nami współpracujących.

 

W ramach wsparcia farmacji oferujemy także monitorowanie ochrony patentowej poszczególnych substancji lub ustalenie daty wygaśnięcia ich ochrony.

 

Szeroka sieć ekspertów oraz umiejscowienie naszych pracowników w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, daje nam możliwość zapewniania pełnej gamy raportów eksperta, medical writings i usług lokalnych.