ADRem

ADRem to elektroniczne opracowanie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR. Program w prosty i efetywny sposób pozwala stwierdzić wszystkie potrzebne informacje o tym, jakie wymagania muszą zostać zachowane podczas transportu poszczególnych towarów niebezpiecznych. Współautorem programu ADRem jest DEKRA Automobil a.s.

 

Charakterystyka programu ADRem 2013:

 • jest interaktywny - wybór substancji wg ponad 20 kryteriów, zawiera aktywne odnościki itd.
 • jest kompleksowy - obejmuje zagadnienia towarów niebezpiecznych z punktu widzenia ADR a także CLP i DSD
 • zawiera przykłady - graficznie przedstawia oznakowanie środków transportu, kody opakowań
 • jest wielojęzyczny - nazwy w języku polskim, czeskim, słowackim, niemieckim, angielskim i francuskim
 • zawiera pełne brzmienie aktualnej umowy ADR wraz z interaktywnymi odnośnikami
 • umożliwia druk i archiwowanie listów przewozowych i tworzenie bazy partnerów handlowych

 

Wybrana funkcjonalność ADRem:

 • ok. 30 000 synonimów substancji
 • wyświetlanie zmian pomiędzy wersjami umowy ADR
 • przy substancjach z błędnymi nazwami program wyświetla także poprawną nazwę
 • wyświetla dozwolone opakowania dla danej substancji i kody opakowań
 • informacje dot. wymagań technicznych poszczególnych środków transportu (np. cysterny)
 • wyświetla w jakich środkach transportu jest dozwolony transport danej substancji
 • weryfikacja możliwości lub zakazu wspólnego transportu wielu substrancji razem
 • możliwość wydruku pełnych informacji dla poszczególnych substancji
 • informacje na temat ograniczeń przejazdu tunelami
 • wyliczanie ilości wyłączonej
 • pisemne instrukcje postępowania w przypadku awarii
 • informacje na temat bezpiecznych odległości w przypadku uwolnienia/wycieku

 

Wersja demo programu ADRem dostępna jest na stronach DEKRA Automobil a. s. (23 MB).