Jako przedstawiciele platformy baz naukowo-tecznicznych STN International dla Europy Środkowej zapewniamy wyszukiwanie informacji i monitorowanie nowości we wszystkich dostępnych bazach. Platforma STN International zawiera ponad 150 baz obejmujących literaturę naukową z całego świata zwłaszcza w zakresach medycyny, farmacji, chemii, inżynierii, weterynarii oraz patentów. Oferujemy usługi badań literaturowych, wyszukiwania informacji (jako information broker), badań patentowych oraz zapewniamy dostęp do platformy STN International włącznie z odpowiednim przeszkoleniem.

 

Najbardziej wartościowymi bazami w ramach platformy STN International są:

- patenty - Chemical Abstracts, Derwent World Patents Index, INPADOC oraz wiele baz full-tekstowych

- chemia - Chemical Abstracts, DWPI Chemistry Resource (DCR), Reaxys File i wiele innych

- medycyna/farmacja - Medline, Embase, Derwent Drug File, Biosis, IMS LifeCycle, Adis Newsletters

- weterynaria - Food, agriculture and related fields database, CAB Abstracts file, The Derwent Veterinary Drug file

- inżynieria - PQSciTech, Compendex

 

Pełna lista dostępnych baz w platformie STN International.

 

Z przyjemnością przygotujemy darmowy wgląd do zawartości baz (first preview) dla wybranej problematyki, polecimy odpowiednie bazy, przygotujemy strategię wyszukiwania oraz przedstawimy ofertę cenową zlecenia searchu.

 

Naszym klientom zapewniamy również dostęp do dokumentów źródłowych - artykułów i abstraktów z konferencji.