Jako przedstawiciele platformy baz naukowych STN International dla Polski, Czech, Słowacji i Węgier korzystamy z tego unikalnego źródła informacji podczas wyszukiwania publikacji naukowych i patentowych, zwłaszcza z zakresu chemii, farmacji i patentów. Na podstawie odnalezionych informacji możemy przygotować przegląd problematyki, analizy porównawcze, analizy patentowe lub raporty eksperta.


Dużym zainteresowaniem cieszy się także usługa monitorowania lokalnej prasy medycznej, gdzie w ramach Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii monitorujemy ponad 250 czasopism medycznych, które w większości nie są indeksowane w bazach międzynarodowych.

 

Stworzyliśmy także własne bazy chemiczne zawierające informacje dotyczące ponad 9.500 substancji chemicznych - m. in. bezpieczeństwa transportu, sposobu magazynowania, właściwości substancji, toksykologii, klasyfikacji według nowego ustawodawstwa itd.


Dzięki naszym doświadczonym i niezawodnym pracownikom już od ponad 20 lat zapewniamy w krajach Europy Środkowej szerokie portfolio usług informacyjnych.