Databázová síť STN International nabízí unikátní soubor databází, které umožňují zpracování kombinovaných rešerší (multifile searching) v databázích, zaměřených na chemii, farmacii a medicínu a v databázích speciálně zaměřených na patentovou literaturu (Derwent World Patents Index, INPADOC aj.) . Tímto způsobem je možno vyhodnocovat novost jednotlivých postupů a stav jejich ochrany v jednotlivých zemích, sledovat vývojové trendy v jednotlivých oborech i v konkrétních firmách. 

 

Co lze sledovat v patentových rešerších?

 • nejnovějších poznatky v daném oboru
 • vytipování nejdůležitějších firem v odvětví (konkurence či případných partnerů) a sledování jejich vývoje
 • jaké postupy mají chráněny a v kterých zemích (což vypovídá mnohé o jejich obchodní politice a záměrech)
 • jakou vlastní patentovou ochranu v tuzemsku
 • kdy jejich patenty vyprší apod.

 

Nabízíme:

 • vyhledávání patentů a patentové rešerše;
 • vyhodnocení všech druhů patentů a přihlášek - národních, PCT, EP;
 • analýzu patentové čistoty;
 • monitorování patentů a jejich expirace;
 • monitorování novinek, přihlášek a trendů v jednotlivých oblastech.

 

Poskytnout Vám můžeme:

 • pravidelné rešerše  (novinky za poslední čtvrtletí či měsíc)
 • jednorázové (např. zpětně za posledních 20 let)

 

Rádi Vám připravíme bezplatnou ukázku (first preview) ke zvolenému tématu, doporučíme nejvhodnější databáze a na základě počtu adekvátních záznamů zhotovíme cenovou nabídku.