Základním naším zdrojem informací ze světové literatury v oblasti chemie je síť STN International (Scientific and Technical Information Network), jež zpřístupňuje více než 140 databází různých světových producentů, v oblasti chemie především databáze Chemical Abstracts, Chemical Business Newsbase (CBNB), ReaxysFile, CHEMLIST, CHEMCATS, Compendex, INSPEC, MSDS-OHS, PROMT, RAPRA, Science Citation Index, WSCA, RTECS, unikátní patentovou databázi Derwent World Patents Index a desítky dalších.

 

Zajišťujeme: 

  • Retrospektivní literární a patentové rešerše
  • Pravidelné sledování vybraných databází v týdenních, měsíčních nebo čtvrtletních intervalech
  • Jednorázové rešerše na Vámi požadované téma
  • Zjišťování informací o látkách v souvislosti s (před)registracemi  podle REACH (CAS, EINECS a podrobné údaje o fyzikálních, chemických či toxikologických údajích látek)
  • Zpracování studijních zpráv, obsahujících kromě zdrojových informací další přidanou hodnotu formou analýzy, komentářů atp. dle Vašich požadavků