V rámci rešeršních služeb

  • zajišťujeme monitorování všech publikací a novinek v odborných databázích
  • nabízíme jednorázové i pravidelné rešerše
  • jsme zástupci sítě vědecko-technických databází STN International pro střední Evropu
  • databázová síť STN International poskytuje více než 100 databází pokrývající vědeckou literaturu z celého světa v oblasti medicíny, farmacie a chemie a patentové problematiky

 

Možnosti využití:

  • Podpora ochrany duševního vlastnictví firmy - informace o patentech
  • Sledování konkurence – competitive intelligence
  • Podpora strategického obchodního plánování
  • Nové informace z oboru podnikání
  • Sledování nežádoucích účinků léčivých přípravků

 

Rovněž využíváme Martindale: the complete drug reference, 39. vydání z roku 2017, který přináší informace o lécích a léčivých přípravcích z celého světa.