V týdenní nebo měsíční frekvenci doručujeme výkazy se záznamy článků, ve kterých se objevila sledovaná látka, především ve vztahu k farmakovigilanci. Každý záznam obsahuje minimálně tyto informace: název časopisu, autor, název článku, látka, vstupní klasifikace článku.

K publikacím, které jsou významné z hlediska farmakovigilance, můžeme zajistit též kopie článků. Dodatečně také nabízíme zpracování komentářů a službu Safety Mail, která Vám zajistí doručení informace o důležitých článcích z hlediska Individual Case Safety Reports do 24 hodin od vyhodnocení relevance. Nabízíme i možnost dalšího zpracování a vyhodnocení nalezených informací.