Díky přístupu ke zdroji vědecké literatury v podobě databází sdružených v síti STN International a vlastním službám v oblasti monitorování lokální vědecké literatury v rámci střední Evropy, zajišťujeme unikátní informační servis – retrospektivní nebo pravidelné přehledy novinek v oblasti medicíny, léčiv a vybraných problematik. V rámci zemí střední Evropy zpracováváme přes 200 vědeckých časopisů, ze kterých většina není zahrnuta ve světových literárních databázích (Medline, Embase, Biosis atd.).

Získáte tak:
 • podklady pro marketingovou kampaň;
 • vědecké informace pro marketingové materiály a školení;
 • výsledky nejnovějších výzkumů a studií;
 • konkurenční výhody svých výrobků;
 • komplexní přehled informací týkající se vybrané problematiky (nemoc, terapie, efektivita a bezpečnost léčiv);
 • nemusíte procházet tisíce neadekvátních záznamů a publikací na internetu a v PubMedu.

 

V této oblasti nabízíme:
 • Jednorázové rešerše v mezinárodních i lokálních databázích
 • Pravidelné monitorování lokálních časopisů a mezinárodních databází
 • Informační servis - pravidelné zasílání novinek v dohodnutém formátu
 • Vyhledání dostupné literatury a zpracování zadané problematiky
 • Informační přehled - vyhodnocení dostupných literárních zdrojů ve strukturované podobě
 • Revize propagačních materiálů
 • Tematické analýzy a literární srovnávací studie
 • Zpracování informačních materiálů z dostupných literárních zdrojů
 • Příprava publikací a marketingových materiálů

 

Rádi Vám připravíme bezplatnou ukázku (first preview) ke zvolenému tématu, doporučíme nejvhodnější databáze a na základě počtu adekvátních publikací a záznamů zhotovíme cenovou nabídku.