Specializujeme se na poradenství v oblasti nebezpečných chemických látek/směsí napříč celým dodavatelským řetězcem.

 

Nabízíme: 

 • audit výrobků versus plnění povinností vyplývajících z chemické legislativy CZ a EU
 • bezpečnostní listy - tvorbu a revizi (CZ/SK/EN)
 • oznamování nebezpečných chemických směsí a detergentů na Ministerstvo zdravotnictví dle Vyhlášky č.61/2013,Sb. databáze CHLaP 
 • oznamování klasifikace/označování na ECHA dle nařízení CLP
 • proces registrace dle nařízení REACH:
  • založení a správa účtu REACH-IT,
  • zjištění úvodní informací;
  • komunikace s ostatními členy SIEFu;
  • zajištění vstupní alanýzy dané látky;
  • zpracování výjimek ve vztahu k registraci;
  • testování fyzikálních a chemických vlastností; zajištění toxikologických a ekotoxických testů v režimu GLP;
  • podání společné i samostané registarace na ECHA
 • pomoc při vymezení všech povinností v rámci dodavatelského řetězce (výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor, atd.)
 • prevence závažných havárií: vypracování seznamu, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech NCHL umístěných v objektu nebo zařízení + vypracování návrhu o zařazení do kategorie A či B 
 • odborné semináře z oblasti chemické legislativy
 • rešeršní činnost - čerpáno z databázové sítě STN (pro potřeby registarce ; výrobní postupy; patenty; testy atd.

Legislativa: 

 • nařízení 1272/2008/ES CLP - klasifikace/označování látek a směsí; u látek povinnost oznamování klasifikace/ označování na ECHA 
 • nařízení 1907/2006/ES REACH 
 • nařízení 830/2015/ES - bezpečnostní listy 
 • chemický zákon 350/2011, Sb.
 • zákon 244/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
 • zákon o ochraně zdraví 258/2000, Sb. - novelizace 267/2015, Sb.
 • a další

 

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.