Specializujeme se na poradenství v oblasti nebezpečných chemických látek/směsí napříč celým dodavatelským řetězcem.

 

Nabízíme:

 • poradenství v oblasti chemické legislativy EU i ČR, stanovení povinností a odborná pomoc při jejich implementaci
 • Bezpečnostní listy- tvorbu a revizi
 • oznamování nebezpečných chemických směsí a detergentů na Ministerstvo zdravotnictví dle vyhlášky č. 61/2013 Sb. (databáze CHLaP)
 • oznamování klasifikace/označování na ECHA dle nařízení CLP
 • proces registrace dle nařízení REACH: 
 • založení a správa účtu REACH-IT
 • zjištění úvodních informací
 • komunikace s ostatními členy SIEFu
 • zajištění vstupní analýzy dané látky
 • zpracování výjimek ve vztahu k registraci
 • testování fyzikálních a chemických vlastností; zajištění toxikologických a ekotoxických testů v režimu GLP
 • podání společné i samostatné registrace na ECHA     
 • prevence závažných havárií: zpracování návrhu protokolu o nezařazení/zařazení objektu dle zákona č. 224/2015 Sb. 
 • příprava na chemický audit v rámci firmy
 • dlouhodobá správa a aktualizace BL pro klienty
 • sledování povinností vyplývající z chemické legislativy dle potřeb klienta
 • tvorba písemných pravidel dle zákona č. 258/2000 Sb.
 • poradenství pro naše klienty při kontrole orgánů ČIŽP nebo KHS
 • odborné semináře i školení na míru z oblasti chemické legislativy (školení zaměstnanců v oblasti nakládání s NCHLS dle zákona č. 258/2000 Sb.)
 • Legislativa, na kterou se specializujeme:
 • nařízení 1272/2008/ES (CLP)
 • nařízení 1907/2006/ES (REACH)
 • nařízení 648/2004/ES, o detergentech
 • zákon č. 350/2011 Sb., zákon o chemických látkách a chemických směsích
 • zákon č. 244/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií
 • zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví

a další podpůrné služby:

 • Rešeršní služby - čerpáno z databázové sítě STN (pro potřeby registrace; výrobní postupy; patenty; testy atd.)
 • překlady anglických odborných textů (např. expoziční scénáře)

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.