Připravili jsme si pro Vás webový seminář zaměřující se na souhrnný přehled evropské chemické legislativy a povinnosti dodavatelů při uvádění chemických látek, směsí, detergentů a biocidů na trh. Máte jedinečnou možnost získat ucelený přehled o základech a souvislostech evropských legislativních předpisů v oblasti chemie. Webinář je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, pro obchodníky ale i pro technické profese.  Těšíme se na Vás.

Program:

Nařízení REACH - Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.

•    Základní principy a cíle nařízení REACH

•    Jednotlivé role v dodavatelském řetězci chemických látek a směsí a jejich povinnosti podle nařízení REACH

•    Povinnost registrace látek, výjimky z registrace

•    SVHC látky, kandidátský seznam, proces zařazování do přílohy XIV nařízení REACH

•     Proces povolování látek zařazených do přílohy XIV nařízení REACH

•     Proces omezování látek podle přílohy XVII nařízení REACH

 

Nařízení CLP - PhDr. Lucie Šerá

•    Základní principy nařízení CLP

•    Přehled klasifikací

•    H věty a P pokyny

•    příloha VI - Harmonizovaná klasifikace a odchylky

•    Principy klasifikace směsí

 

Bezpečnostní list dle přílohy II nařízení REACH - PhDr. Lucie Šerá

•   Kdy vzniká povinnost zpracovat bezpečnostní list

•   Struktura bezpečnostního listu

•   Údaje v bezpečnostním listě v souvislosti s registrační dokumentací

 

Další nařízení z chemické legislativy - Ing. Jiřina Taitlová

•    Základní informace o nařízení POPs

•    Základní informace o nařízení PIC

•    Podstata nařízení o detergentech

•   Povinnosti při uvádění detergentů na trh

•   Principy o nařízení BPR

•   Povinnosti při uvádění biocidních přípravků na trh

 

Po přednáškách se budeme těšit na Vaše dotazy.

                                                                         

Přednášející:                                           Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.  

                                                                  PhDr. Lucie Šerá

Ing. Jiřina Taitlová                                                    

Termín:                                                     17. 6. 2020

Předpokládaná doba trvání:                     dopolední blok   10.00 – 12.00

                                                                 odpolední blok   13.00 – 15.00 

Cena:                                                       1900 Kč/osoba

Cena je uvedena bez DPH.

 

Webinář má neomezenou kapacitu.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 16. 06. 2020.