Program RIDem, který byl vytvořen společností DEKRA CZ a. s. ve spolupráci s firmou MEDISTYL, spol. s r.o., zpracovává Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí – RID do elektronické podoby. Jeho posláním je zásadním způsobem usnadnit a zefektivnit práci s tímto přepisem. Stejně jako u programu ADRem tvoří základ tohoto programu tabulka 3.2 A RID – vyjmenování nebezpečných věcí v pořadí podle identifikačních čísel jednotlivých látek, kdy veškeré informace obsažené v této tabulce formou odkazů se pro konkrétní látku zobrazují v hlavním okně programu.

 

Obecné vlastnosti programu RIDem

  • interaktivita – umožňuje výběr látky podle zadaných kritérií, obsahuje aktivní odkazy apod.
  • komplexnost – řeší uceleně problematiku přepravy nebezpečných věcí nejen z hlediska předpisu RID, ale také z hlediska zákona o chemických látkách a směsích (CLP a DSD)
  • názornost – zobrazuje mimo jiné siluety drážních vozů se správným označením dle RID, v části týkající se obalů jsou zobrazeny příklady kódů s vysvětlením, apod.
  • vícejazyčnost – názvy látek jsou uváděny česky, slovensky, německy, anglicky, francouzsky a polsky

 

Systémové požadavky

  • operační systém Microsoft Windows 7 a novější (8, 8.1, 10)
  • nejnižší přípustný požadavek na RAM 4 GB
  • nejnižší přípustný požadavek na HDD 500 GB (ADRem zabere cca 4 GB)
  • pro tisk formátu DOC Microsotf Office
  • rozlišení min. 1280×1024
  • Internet Explorer 10 nebo novější

 

Aktuální ceník