ADRem 

Pro usnadnění práce s dohodou ADR i pomocí počítače byl vytvořen společností DEKRA CZ a.s. ve spolupráci s firmou MEDISTYL softwarový produkt, který se jmenuje „ADRem“ (latinsky – „K věci“). 
 
 Základ tohoto programu tvoří tabulka 3.2 A ADR – vyjmenování nebezpečných věcí v pořadí podle identifikačních čísel jednotlivých látek, kdy veškeré informace obsažené v tabulce dohody ADR formou odkazů se pro konkrétní látku objevují v hlavním okně programu.
Program byl aktualizován dle nové dohody ADR, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2019, tzn. že obsahuje všechny zapracované změny, které jsou v nové dohodě ADR.
 
Hlavní výhody použití programu
 • je interaktivní – umožňuje výběr látky podle zadaných kritérií a zobrazení informací k balení a dopravním jednotkám a k dalším oblastem přepravy podle přání uživatele
 • je názorný – zobrazuje mimo jiné siluety dopravních jednotek se správným označením dle ADR,
  • v části týkající se obalů jsou zobrazeny příklady klasifikačních kódů
  • najetím kurzoru na symbol třídy, obalové skupiny atd. se zobrazí nápověda s vysvětlením co daný symbol znamená
 • je komplexní – řeší uceleně problematiku přeprav nebezpečných věcí nejen z hlediska dohody ADR, ale také z hlediska zákona o chemických látkách a směsích (CLP a DSD)
 • je vícejazyčný – názvy látek jsou uváděny česky, slovensky, německy, anglicky, francouzsky a polsky
 • obsahuje celé aktuální znění dohody ADR s aktivními odkazy (kliknutím na číslo odkazu se tento zobrazí)
 • umožňuje tisk a archivaci nákladních listů včetně tvorby seznamu obchodních partnerů (odesilatelů, dopravců, příjemců)
 
Vybrané vlastnosti a možnosti software ADRem 2019
Verze ADRem 2019-Z
je verzí základní (proto písmeno „Z“)
 • aktuální znění dohody ADR platné od 1.1.2019 v plném znění s možností zobrazování změn v předpisech ADR
 • obsahuje znění původní dohody ADR platné od 1.1.2003 až 1.1.2017
 • aktualizované údaje dle zákona o chemických látkách a směsích
 • umožňuje tvorbu, editaci, tisk přepravních dokladů s možností exportů ve formátu DOC a PDF
 • informace o omezených, vyňatých a podlimitních množstvích
 • možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou
 • rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
 • informace o omezení průjezdu tunely
 • možnost rozšíření o Převodník mezi katalogem odpadů
 
Verze ADRem 2019-R
Tato verze obsahuje veškeré možnosti verze ADRem 2019-Z a je navíc oproti této verzi dále rozšířena (proto písmeno „R“) o řadu funkcí rozšiřující možnosti uplatnění tohoto softwaru.
 • aktuální znění dohody ADR platné od 1.1.2019 (tj. ADR vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv) v elektronické podobě
 • umožňuje zobrazování změn v předpisech ADR
 • obsahuje znění původní dohody ADR platné od 1.1.2003 až 1.1.2017
 • aktualizované údaje dle zákona o chemických látkách a směsích
 • umožňuje tvorbu, editaci a tisk přepravních dokladů s možností exportů do formátů DOC a PDF
 • kontrolní list vozidla s aktivními přístupem ke konkrétním ustanovením ADR a praktickým příkladům
 • písemné pokyny pro případ nehody s možností tisku
 • výpočet podlimitního množství
 • aktuální zvláštní mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR v plném znění v českém a anglickém jazyce s vazbou na konkrétní nebezpečné věci a upozorňováním na mnohostranné dohody u příslušných ustanovení v předpisech ADR
 • informace o omezení průjezdu tunely
 • vzor výroční zprávy
 • vzor zprávy o nehodě
 • možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou
 • rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
 • obsahuje informace o vlastnostech dle IMDG Code pro všechny nebezpečné látky
 • informace o bezpečných vzdálenostech v případě úniku látek
 • možnost rozšíření o Převodník mezi katalogem odpadů
 
Systémové požadavky
 • operační systém Microsoft Windows 7 a novější (8, 8.1, 10)
 • nejnižší přípustný požadavek na RAM 4 GB
 • nejnižší přípustný požadavek na HDD 500 GB (ADRem zabere cca 4 GB)
 • pro tisk formátu DOC Microsotf Office
 • rozlišení min. 1280×1024
 • Internet Explorer 10 nebo novější
 

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.